images

Nowa regulacja RODO – GDPR

RODO to ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Rozporządzenie te weszło w życie 17 maja 2016 r.


W krajach członkowskich UE zacznie obowiązywać od 25 maja 2018 r.
Rozporządzenie wprowadza szereg zmian oraz rozszerza zakres obowiązków administratorów danych oraz podmiotów przetwarzających dane.


W głównej mierze rozporządzenie to jest odpowiedzią na rozwój technologii, który wpływa na szereg aspektów funkcjonowania społeczeństw. Powszechna dziś informatyzacja i digitalizacja zaowocowały koniecznym dostosowaniem prawa, dotyczącym ochrony danych osobowych w tym również danych wrażliwych.

UE, chcąc zapewnić obywatelowi większe prawa do ochrony danych osobowych, zwiększyła odpowiedzialność przedsiębiorców, samorządów, instytucji edukacyjnych przygotowując Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych tzw. General Data Protection Regulation. Zgodnie z rozporządzeniem firmy czy instytucje przetwarzające dane osobowe mają czas na dostosowanie się do nowych wytycznych do 25 maja 2018 roku. Od tego dnia następuje jednolitość prawa we wszystkich krajach Unii Europejskiej.